Персональна виставка «До невідомого всесвіту. Михайло Дзиндра: графіка, живопис»

15/06/2024 - 28/07/2024
Палац Лозинського
Персональна виставка «До невідомого всесвіту. Михайло Дзиндра: графіка, живопис»
«Через творчість я виявляю любов до життя,
а моя творчість – це мандрівка до невідомого всесвіту»
«Справжній мистець – це будівник ще нікому невідомого»
Михайло Дзиндра
 
«Він не старається передати поволоку об’єкта,
а, натомість, бажає знайти форми і їх комбінацію,
що виявляють щось із суті представленого феномену»
Юрій Соловій
 
15 червня 2024 р. о 14:00 год. у малих виставкових залах відділу «Палац Лозинського» відбудеться відкриття персональної виставки «До невідомого всесвіту. Михайло Дзиндра: графіка, живопис».
Живописні та графічні твори – у змішаній авторській техніці, начерки, естампи – вагомий пласт доробку Михайла Дзиндри 1970-х – початку 2000-х рр. Осердям формотворчих пошуків майстра є редукція емпіричного та уречевлення посутнього в асоціативній, експресивній, консолідованій у самодостатній всесвіт пластичній драмі кольорів, ліній, площин.
 
Зі спектру художніх мовних систем ХХ ст. М. Дзиндра обрав вже закарбовану в історії кубістичну, яку трансформував у глибоко індивідуалізоване мистецьке мовлення, сповнене життєлюбності, гуманізму, іронії, гейзінгівської культуротворчої гри.
 
Здатність М. Дзиндри до «збирання» світу виявилась у заснованих на єдності протилежностей абстрактних композиціях, портретах, зображеннях людських постатей, філософській інтерпретації стосунків чоловіка та жінки, асоціативних осмисленнях історичних, соціокультурних, етнокультурних тем.
 
Особливостями графічних і малярських творів митця є «транскрипція» засобів скульптурного формотворення періоду «пластичних асоціацій», «пластики абстрактної форми», «пластики архітектурної форми»; зведення об’ємів до геометричних праформ для о-присутнення сутності; зродження художнього образу на межі фігуративності та абстракції; виразний ритм; художньо вмотивовані дисонанси; суміщення уречевленого та мисленнєво-суб’єктивного буттєвих пластів. Характерними рисами графічних робіт М. Дзиндри стали синтез лінеарних і колірних засобів виразності та актуалізація формотворення архаїчних культур.
 
У виставкових залах відділу «Палац Лозинського» представлено графічні і живописні твори художника з приватної колекції Софії Дзиндри, що засвідчують здатність графічної та живописної мови до о-мовлення світу, о-присутнення сутності, її здійснення як «домівки буття» (М. Гайдеґґер). Експозицію доповнюють 16 скульптурних композицій майстра зі збірки Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.