Музей-заповідник Маркіяна Шашкевича

Музей-заповідник Маркіяна  Шашкевича
Інформація
Робочий час: 

Тимчасово зачинено

 

Квитки: 

Вартість квитків:

- для дорослих: 50 грн

- для дітей і пенсіонерів: 20 грн

- для студентів: 30 грн

 

Вартість екскурсій:

- для дорослих: 60 грн

- для дітей і пенсіонерів: 30 грн

- для студентів: 50 грн

Адреса: 
80794 Львівська обл., Золочівський р-н, с. Підлисся, вул. Шашкевича, 78
Телефон: 

------------------------------------------------------------------------------------

Запрошуємо вас помандрувати віртуальним 3D туром Музеєм-заповідником Маркіяна Шашкевича, перейшовши за посиланням: https://bit.ly/3SZQGOF

 

Віртуальний тур створено з ініціативи Управління туризму та курортів Львівської ОВА спільно з компанією «Skeiron».

-----------------------------------------------------------------------------------

23 листопада 1986 року з нагоди 175-ліття від дня народження релігійного та культурно-громадського діяча, зачинателя нової української літератури, «будителя» національної свідомості Маркіяна Шашкевича (1811‒1843) у с. Підлисся Золочівського р-ну Львівської обл. був відкритий Музей-заповідник Маркіяна Шашкевича.

Передувало відкриттю музею встановлення на його території 1961 року гранітного каменя з написом «Тут була хата, в якій 6 листопада 1811 року народився Маркіян Шашкевич». Садибу, що нагадує будинок діда по материній лінії, священика Романа Авдиковського, відтворювали, спираючись на дані кадастрової карти с. Розвят 1845 року зі зйомкою території будівлі, археологічні розкопки, «Опис хати М. Шашкевича», поданий В. Тарнавським у газеті «Шашкевичівські вісті» (Ч. 3‒4, 1931). На території садиби збережено колодязь і дуб часів духовного просвітителя. Біля музею встановлений бюст М. Шашкевича роботи Дмитра Крвавича.

Експозиція музею складається з двох частин. Перша, розгорнута у двох залах, розкриває непростий життєвий шлях, священичу, громадську і творчу діяльність М. Шашкевича. Центральне місце відведено виданню «Русалки Дністрової» ‒ фольклорно-літературного альманаху, надрукованого 1837 року живою розмовною українською мовою, не традиційним кириличним, а так званим гражданським шрифтом. Поряд розміщені особисті речі М. Шашкевича ‒ шкатулка і камертон, переданий з Польщі Юліаном Купчинським, далеким родичем Шашкевичів. Велику цінність становлять автографи рукописів М. Шашкевича, видання його творів, примірники рідкісних книг і часописів кінця XVIII ‒ початку XIX ст. Доповнюють експозицію портрет М. Шашкевича, написаний Любомиром Медвідем, та ваза роботи народних майстрів, подарована Олесем Гончарем від Спілки письменників України у день відкриття музею.

Друга частина експозиції у двох залах презентує західноукраїнський побут першої половини ХІХ ст., часу життя й діяльності М. Шашкевича.

У Музеї-заповіднику Маркіяна Шашкевича зібрано, систематизовано та опрацьовано матеріали, що розкривають постать цього великого українця.

 

 

Markiian Shashkevych Museum-Reserve

 

The Markiian Shashkevych Museum-Reserve was opened in the village of Pidlyssia, Zolochiv district, Lviv region on November 23, 1986. Its opening took place on the occasion of the 175th anniversary of the birth of Markiian Shashkevych (1811‒1843), the religious, cultural and public figure, founder of new Ukrainian literature, and awakener of national consciousness.

A granite stone with the inscription "Here was the house in which Markiian Shashkevych was born on November 6, 1811" was installed on the territory of the future museum in 1961, preceding its opening. The manor, which resembles the house of his maternal grandfather, priest Roman Avdykovskyi, was reconstructed based on the cadastral map of Rozviat village of 1845 with a survey of the building's territory, archaeological excavations, and the article "Description of Markiian Shashkevych's House" by Volodymyr Tarnavskyi in the newspaper "Shashkevychivski Visti" (Part 3-4, 1931). A well and an oak tree from the days of the spiritual enlightener have been preserved on the estate territory. A bust of Markiian Shashkevych by Dmytro Krvavych is installed near the museum.

The museum exposition consists of two parts. The first one, presented in two halls, reveals the difficult life path, as well as priestly, social, and creative activities of Markiian Shashkevych. The central place is given to the publication of "Rusalka Dnistrovaya", a folklore and literary almanac published in 1837 in the living spoken Ukrainian language, not in the traditional Cyrillic but in the so-called civil script. Next to it are Markiian Shashkevych's personal belongings, namely a box and a tuning fork transferred from Poland by Julian Kupczynski, a distant relative of the Shashkevych family. The autographs of Shashkevych's manuscripts, editions of his works, and copies of rare books and magazines of the late eighteenth and early nineteenth centuries are of great value. The exhibition is complemented by a portrait of Markiian Shashkevych painted by Liubomyr Medvid and a vase made by folk artists, presented by Oles Honchar on behalf of the Writers' Union of Ukraine on the day of the museum's opening.

The second part of the exhibition displayed in two halls presents the Western Ukrainian life of the first half of the nineteenth century, the time of Markiian Shashkevych's life and work.

The Markiian Shashkevych Museum-Reserve represents collected, systematized, and worked over materials that reveal the personality of this great Ukrainian.