Наукова робота

               

                       

                               

 

Наукова бібліотека Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького від моменту свого започаткування у 1907 році формувалась як бібліотека, що спеціалізується на питаннях теорії та історії мистецтва для науковців мистецтвознавців, істориків та працівників музеїв. Тодішній кустош Національної галереї м. Львова, а пізніше – її директор Марцелій Гарасимович подарував зі своєї власної бібліотеки декілька видань і цим започаткував книгозбірню галереї, яку планував перетворити в потужний науково - дослідницький центр. Книжковий фонд поповнювався дублетними примірниками з бібліотек Міського архіву, Історичного музею м. Львова, Художньо-промислового музею, з приватних колекцій тощо. В багатьох виданнях зустрічаються екслібриси, штампи, автографи власників. Основу книжкового фонду складають мистецтвознавчі дослідження, альбоми, монографії про художників, історична, музеєзнавча література видатних науковців польською, німецькою, італійською, французькою мовами, видання праць відомих вітчизняних дослідників. Книгозбірню поповнили приватні збірки мистецтвознавців Г. Островського та О. Ріпко, колекціонера М. Островерхова, колишнього директора галереї Б. Г. Возницького. Особливу цінність складає фонд каталогів виставок дорадянської доби, котрий є предметом зацікавлення не лише українських, а й іноземних – особливо польських, дослідників, позаяк значна кількість видань є бібліографічною рідкістю.

Бібліотека обслуговує співробітників галереї, наукових співробітників інших музейних установ з усіх регіонів України та зарубіжжя, викладачів та аспірантів мистецьких вищих навчальних закладів, студентів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які займаються науковою роботою.
Бібіліотека знаходиться в Палаці Потоцьких (вул. Коперника, 15)

Електронна пошта: library@lvivartgallery.com