Музей Жидачівської землі

Музей Жидачівської землі
Інформація
Робочий час: 

Тимчасово зачинено

 

Квитки: 

Вартість квитків:

- для дорослих: 30 грн

- для дітей і пенсіонерів: 20 грн

- для студентів: 30 грн

 

Вартість екскурсій:

- для дорослих: 60 грн

- для дітей і пенсіонерів: 30 грн

- для студентів: 50 грн

Адреса: 
81700 Львівська обл., м. Жидачів, вул. Міцкевича, 2
Телефон: 

+ 38 03239 31 017

Музей Жидачівської землі, складову Музею-заповідника гетьмана України Івана Виговського, Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького відкрито 2013 р. у приміщенні колишньої школи.

У музеї представлено найбільш важливі події історико-культурного життя Жидачева – літописного Удеча, перші письмові згадки про який датуються 1164 р. Експозиція охоплює період від появи перших поселень на території Удеча (20–15 тис. рр. до н.е.) до нашого часу.

У першому залі експонуються археологічні знахідки, виявлені під час проведення досліджень на території колишнього Жидачівського замку (XI – XIV ст.), горах «Базеївка» та «Замкова гора» (XIV – XVI ст.). З-поміж них: унікальна пам’ятка скульптури VI – VII ст. – Половецький ідол, знайдений на території с. Кнісело, фрагменти козацької зброї, знаряддя праці, вироби із заліза, міді, каменю тощо.

У другому і третьому залах музею відтворено історію Жидачівщини XII – XVI ст. Основними засобами реконструкції історико-культурного життя цього періоду є живопис, муляжі козацької зброї, макети стародавніх замків, діаграмні схеми, копії рідкісних творів сакрального мистецтва, зокрема ікони XV – XVI ст. Воплочення Пресвятої Богородиці, відомої як «Жидачівська Оранта». Тут експонується також копія картини Артура Орльонова «Грюнвальдська битва», у якій 1410 р. брав участь полк Жидачівського князівства.

У наступних експозиційних залах широко представлене життя й діяльність відомих історичних постатей, пов’язаних з Жидачівським краєм. Серед них портрети та копії портретів родини Даниловичів, Жевуських, Ходорівських, Виговських та інших козацьких гетьманів.

Чимало місця в експозиції музею займають твори образотворчого мистецтва сучасних художників Жидачівщини, Ходорівщини та Стрийщини. В одному з найбільших залів широко представлений живопис та скульптура відомих український митців ХХ ст. Створено постійну експозицію «Народна вишивка Жидачівського краю», що демонструє кращі зразки народного мистецтва  30-50-х рр. ХХ ст.

 

 

Zhydachiv Land Museum

Zhydachiv Land Museum, as a part of Museum-Reserve of Ivan Vyhovskyi, Hetman of Ukraine, department of Borys Voznytskyi Lviv National Art Gallery, was opened on the premises of the former school in 2013.

In the museum are presented the most important events of the historical and cultural life of Zhydachiv, which was known as Udech in the past. The first written mention of that city in the chronicle dates back to 1164. The exhibition covers the period from the first settlements in Udech (20–15 thousand years BC) to our time.

Many archeological findings discovered during the research on the territory of the former Zhydachiv Castle (11th–14th c.), as well as the mountains "Bazeivka" and "Castle Mountain" (14th–16th c.) are exhibited it the first hall. Among them is Polovtsian idol, a unique monument of sculpture of the 6th–7th centuries. It was found in the village of Kniselo. Besides, there are also fragments of Cossack weapons, tools, products made of iron, copper, stone, etc.

In the second and third halls of the museum one can become acquainted with the history of the Zhydachiv region of the 12th–16th centuries. The main means of reconstruction of historical and cultural life of this period are paintings, replicas of Cossack weapons, models of ancient castles, diagrams, and copies of rare works of sacred art, including icons of the 15th–16th centuries. The Embodiment of the Holy Virgin, known as "Zhydachiv Oranta'', is an example of such works of art. There is also a copy of Artur Orlionov's painting "The Battle of Grunwald". It is said that the regiment of the Zhydachiv principality took part in it in 1410.

The life and work of famous historical figures associated with the Zhydachiv region are widely presented in the following exhibition halls. Among them are portraits and copies of portraits of the Danilowicz, Rzewuski, Chodorowski, Vyhovskyi families as well as the other Cossack hetmans.

Much space in the museum’s exposition is taken by the fine art works of contemporary artists of Zhydachiv, Khodoriv, and Stryi regions. In one of the largest halls are widely represented paintings and sculptures of famous Ukrainian artists of the twentieth century. Demonstrating the best examples of folk art of the 1930s–50s, the exposition "Folk Embroidery of the Zhydachiv Region" complements the general impression of the museum.