Музей - заповідник гетьмана України Івана Виговського

Музей - заповідник гетьмана України Івана Виговського
Інформація
Робочий час: 

Тимчасово зачинено

 

Квитки: 

Вартість квитків:

- для дорослих: 30 грн

- для дітей і пенсіонерів: 20 грн

- для студентів: 30 грн

 

Вартість екскурсій:

- для дорослих: 60 грн

- для дітей і пенсіонерів: 30 грн

- для студентів: 50 грн

Адреса: 
81770 Львівська обл., Стрийський р-н, с. Руда, вул. Центральна, 1
Телефон: 

+38 03 239 4-12-56

Музей-заповідник гетьмана України Івана Виговського, що функціонує у с. Руда Стрийського р-ну Львівської обл., колишньому родовому містечку гетьмана, – сектор Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.

Створення цього культурно-освітнього закладу пов'язане з перебуванням гетьмана Війська Запорозького на Жидачівщині у 1660–1664 рр. За твердженням багатьох історичних документів, саме тут, на території Руди, він і похований.

Невеличке галицьке містечко Руда, де у 2004 р. був відкритий перший в Україні музей гетьмана І. Виговського (бл. 1608 – 1664), тривалий час перебувало у володінні руського воєводи, відомого політичного і державного діяча Речі Посполитої Івана Даниловича (1570 – 1628), діда по материнській лінії найвидатнішого короля Речі Посполитої XVII ст. Яна ІІІ Собеського. Саме у нього, як свідчать історичні документи, гетьман І. Виговський викупив це містечко.

Із 1660 р. Руда разом із прилеглими селами переходить у власність Виговських і стає малою резиденцією гетьмана в Галичині. На той час місто славилося добре укріпленим замком загальною площею понад 10 га, з різними за призначенням господарськими будівлями. Був тут навіть унікальний млин-фортеця. Сьогодні земельні вали замку чітко простежуються, а на його території росте дуб, який за свідченнями істориків посадив І. Виговський.

Експозиція музею облаштована у двоповерховому будинку, де у радянський період діяла лікарня. В експозиційних залах представлено понад 400 експонатів, серед яких портрети гетьманів авторства відомих українських та зарубіжних художників, портрети та копії портретів політичних і державних діячів козацької держави – Гетьманщини. Багато представлений батальний живопис, що демонструє історичні битви за участю козацького війська, а також твори сакрального мистецтва, зокрема ікони XVII – XVIIІ ст. з родинної церкви Виговських у с. Йосиповичі Стрийського р-ну Львівської обл. Унікальним експонатом є вхідні двері з цієї церкви Воздвиження Чесного Хреста, фундаторкою якої була невістка І. Виговського, Тереза Завадська. Також у музеї експонуються предмети побуту, якими користувалися гетьман та його родина, подаровані чи передані у депозит нащадками роду.

Доповнюють музейну експозицію художні твори, подаровані відомими українськими художниками, скульпторами, народними майстрами, уродженцями й вихідцями з Жидачівської та Ходорівської землі, зокрема Зеновієм Кецало, Володимиром Патиком, Євгеном Манишиним, Мироном Яцівим, Романом Романовичем та багатьма іншими.

 

Museum-Reserve of Ivan Vyhovskyі, Hetman of Ukraine

Museum-Reserve of Ivan Vyhovskyі, Hetman of Ukraine is a department of Borys Voznytskyi Lviv National Art Gallery. It is located in the village of Ruda, Stryi district, Lviv region, the former hometown of the hetman. Being the first museum in Ukraine dedicated to such a prominent person as Ivan Vyhovskyi (c. 1608–1664), it started its activity in 2004.

The cultural and educational institution was created as a tribute to Hetman of the Zaporizhian Host, who resided in Zhydachiv region between 1660 and 1664. According to many historical documents, it was exactly the village of Ruda where the hetman was buried. 

For a long time, the small Galician town of Ruda was owned by Jan Danilowicz (1570–1628), the voivode of the Ruthenian Voivodeship and famous Polish-Lithuanian politician and statesman. He was also known as the maternal grandfather of Jan III Sobieski, the most notable Polish king of the 17th century. According to historical records, Hetman Ivan Vyhovskyi acquired the town from Jan Danilowicz.

In 1660, Ruda, together with the surrounding villages, became the property of the Vyhovskyi family and served as the Galician residence of the hetman. At that time, the town had a well-fortified castle and outbuildings used for various purposes covering an area of ​​over 10 hectares of land. There was even a unique mill fortress. Today, one can clearly trace the earthen ramparts on the former site of the castle. Preserved is an oak tree, which, as evidenced by historians, was planted by Ivan Vyhovskyі himself.       

The exposition of the museum is presented in a two-storey building. During the Soviet period, it functioned as a hospital. There are more than 400 objects in the exhibition halls, including portraits of hetmans painted by famous Ukrainian and foreign artists. Besides, there are portraits and copies of portraits of politicians and statesmen of the Cossack Hetmanate. Richly represented are battle paintings depicting historical combats with the participation of the Zaporizhian Host. In addition to that, one may get acquainted with the works of sacred art, in particular with the icons of the 17th–18th centuries from the Exaltation of the Holy Cross Church. It was founded by Teresa Zavadska, Ivan Vyhovskyi's daughter-in-law, and served as the Vyhovskyi family church in the village of Yosypovychi, Stryi district, Lviv region. The front door of the church, a unique exhibit of the museum, is represented here as well. On display are also the household items used by the hetman and his menage. They were donated or deposited to the museum by the descendants of the noble family. 

The museum exposition is complemented with the works of art gifted by famous Ukrainian artists, sculptors, and folk artists—natives of Zhydachiv and Khodoriv lands—Zenovii Ketsalo, Volodymyr Patyk, Yevhen Manyshyn, Myron Yatsiv, Roman Romanovych and many others.