Міжнародна наукова конференція «Інтенція і форма: некласичні і постнекласичні моделі в українському мистецтві ХХ – ХХІ ст.»

15/06/2021

ВАЖЛИВО!

Конференцію перенесено.
Просимо слідкувати за анонсами, ми обов'язково повідомимо нову дату.

Шановні колеги!
Запрошуємо до участі у роботі Міжнародної наукової конференції «Інтенція і форма: некласичні і постнекласичні моделі в українському мистецтві ХХ – ХХІ ст.»
(26 листопада 2021 р., м. Львів)

 

Робота конференції планується за такими тематичними напрямами:
1. Світоглядно-естетичні засади інноваційних мистецьких практик ХХ – ХХІ ст.
2. Транскультурне і національне в некласичному та постнекласичному образотворенні в українському мистецтві ХХ – ХХІ ст.
3. Музейно-репрезентаційний досвід та інноваційні кураторські практики у світовому і національному мистецькому просторі межі ХХ – ХХІ ст.

Теми панельної дискусії:
Платформа 1. «Модернізм – постмодернізм – метамодернізм і львівський культурний текст» (на матеріалах Музею модернізму ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького).
Платформа 2. «Екзистенційні сенси мистецьких практик ХХ – ХХІ ст.» (на матеріалах Музею модернізму ЛНГМ ім. Б.Г. Возницького).

Форма участі у конференції: очна / заочна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.
Для участі у конференції просимо:
До 10 вересня 2021 р. заповнити заявку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg3ZJrBrrmAkX3Iy6fgbfFAaAqwB6G2wMxL59BIgPSZJ9l3g/viewform?usp=sf_link.
До 30 вересня 2021 р. надіслати тези доповідей на електронну адресу: lv.artgallery.conference@gmail.com.

 

Місце проведення конференції:
Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького, Палац Потоцьких, вул. М. Коперника, 15, Львів, Львівська область, 79000.

Участь у конференції безкоштовна.
Витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), беруть на себе учасники конференції.

Контактна інформація:
Електронна адреса: lv.artgallery.conference@gmail.com
Телефон: (032) 261-41-60
Контактні особи:
Федосеєва A. O.
(096) 675-30-39
Жук І.-А. І.
(063) 963-20-31

 

Більше в інформаційному листі за лінком:

https://drive.google.com/file/d/1QhAZi-o2QYlbqtNnpyijHPBlnHsEjlSl/view?usp=sharing

_________________________________________________________________________

The conference was postponed.
Please follow the announcements we will be sure to announce a new date as soon as possible.

 

Dear colleagues!
We invite you to participate in the International Scientific Conference “Intention and Form: Non-Classical and Post-Non-Classical Models in the 20th- and 21st-Century Ukrainian Art”
(November 26, 2021, Lviv)

The work of the conference covers the following thematic areas:
1. Worldview and aesthetic principles of innovative artistic practices of the 20th-21st centuries.
2. Transcultural and national models of non-classical and post-non-classical visual forms in the 20th- and 21st-century Ukrainian art.
3. Museum representative experience and innovative curatorial practices in the world and national artistic field of the 20th-21st centuries.

Topics for the panel discussion:
Platform 1. “Modernism – postmodernism – metamodernism and Lviv cultural text” (based on the materials of Museum of Modernism of Borys Voznytskyi Lviv National Art Gallery).
Platform 2. “Existential essences of artistic practices in the 20th-21st centuries” (based on the materials of Museum of Modernism of Borys Voznytskyi Lviv National Art Gallery).

Form of participation in the conference: in-person / remote.

Working languages of the conference: Ukrainian, English, and Polish.

Participate Procedure:
By September 10, 2021, the participants in the conference are requested to fill in the application:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhBLC0CMRvkMNmyb5fXEmDqk_60A_m99Cb31qu2OQDW8Uo9w/viewform?usp=sf_link.

By September 30, 2021, please send abstracts to the e-mail address: lv.artgallery.conference@gmail.com.

 

Conference venue:
Borys Voznytskyi Lviv National Art Gallery, Potocki Palace 15, Kopernyka Street,  Lviv, Lviv region, 79000.

Participation in the conference is free of charge.
Conference expenses (transport, accommodation, and subsistence) are borne by the conference participants.

Contact Information:
E-mail: lv.artgallery.conference@gmail.com
Phone number: (032) 261-41-60
Contact persons:
Alisa Fedoseieva
(096) 675-30-39
Ihor-Andrii Zhuk
(063) 963-20-31

 

For more details see Conference Information Sheet on the link below:

https://drive.google.com/file/d/1f3yl5pb2VQGDZMCbgM9re37PJK4CFKyW/view?usp=sharing